Fornybar energi – ren kraft fra naturen

Det er et konstant behov for strøm, og derfor har den også stor innvirkning på miljøet. Siden vi ikke kan slutte å bruke strøm, må vi utvikle mer bærekraftige løsninger for produksjon og bruk for å redusere klimagassutslipp. Produksjon og bruk av fornybar energi er en bærekraftig utvikling i kampen mot klimaendringer. For å bli kvitt klimautslipp og bruk av fossilt brensel som kull, olje og naturgass som forurenser, er det spesielt viktig å satse på produksjon av ren og fornybar strøm.

Fornybare energiformer reduserer avhengigheten av ikke-fornybart drivstoff og bidrar til arbeidet med karbonnøytralitet. Spesielt bruken av vind- og solkraft vokser raskt i verden, og i mange markeder erstatter for eksempel vindkraft den forurensende kullkraften. Ved å bruke grønn strøm kan du som forbruker ta mer bærekraftige valg. Selv om det finnes flere former for fornybar energi og de stadig er i utvikling, fokuseres det på vind-, vann- og solkraft og deres bidrag som en del av en bærekraftig utvikling.

 

Vannkraft

Av de forskjellige typene fornybar strømproduksjon, er vannkraft den vanligste i Norden, og bare i Norge er kraftkapasiteten til vannkraftverk cirka 138 TWt. Vannkraftverk produserer fornybar, lokal strøm med lavt utslipp ved å omgjøre vannet i fosser, elver og bekker til energi. Vannkraft anses som en pålitelig energikilde, siden det er mulig å øke og redusere produksjonen i henhold til etterspørselen. Et godt eksempel på bruk av vannkraft er her i Norge, hvor det takket være fjellandskapet, jevnt over produseres mer vannkraft enn vi faktisk trenger, og da blir det også rikelig med strøm til eksport.

En av de viktigste fordelene med vannkraft er muligheten for å lagre vann. Magasinene som hever vannstanden bygges i tilknytning til vannkraftverk og fungerer som vannlagre der store mengder vann kan lagres i tider med lavt strømforbruk. Når strømforbruket øker igjen, kan vi bruke vann fra disse magasinene. Vannkraft kan brukes enten som såkalt balansekraft, det vil si strøm som brukes i uventede situasjoner og til å stabilisere strømproduksjonen, eller som strøm som produseres direkte til forbrukerne.

 

Vindkraft

Produksjonen av vindkraft er basert på propellene til vindturbiner, som gjør vindens kinetiske energi om til elektrisitet ved hjelp av den roterende bevegelsen. Ofte settes disse vindturbinene sammen i større vindindustriområder. Disse vindindustriområdene ligger både på fastlandet og på åpent hav, og de finnes derfor spesielt i kystnære områder og nær åser og fjell. Utbygging av vindkraft i Norge er omdiskutert da utbyggingen så langt er gjort med store naturinngrep i områder med uberørt natur.

Vindene som beveger seg nær jordoverflaten er de viktigste for vindturbiner. I svært vindfullt eller vindstille vær produserer ikke vindturbiner nok strøm, og de krever 3–25 m/s vindhastighet for å produsere strøm. En stor del av vindkraften produseres i vintermånedene takket være det vindfulle været. Vindstyrken påvirkes spesielt av ulike former og typen overflate i terrenget, som bakker, daler og vann, samt dekningsgraden i terrenget, som for eksempel skog, bygninger og snø. Bakker øker naturligvis vindhastigheten, mens for eksempel skog hindrer jevn flyt av vinden.

 

Solenergi

Solenergi produseres ved hjelp av solcellepaneler som omdanner energien fra solstrålene til strøm. Tilgjengeligheten av solenergi er uuttømmelig, og i tillegg er det en svært bærekraftig form for energi. Solkraft som energiproduksjonsmetode sikrer at elektrisiteten som produseres ikke slipper ut skadelige stoffer i luften, og de krever heller ikke drivstoff, vedlikehold eller har høye driftskostnader. Mens mesteparten av vindkraften produseres om vinteren, samles solenergi naturlig nok mest om sommeren når det er store mengder lys.

Selvforsynt produksjon av solenergi er også mulig ved å installere solcellepaneler på taket eller fasaden til huset eller hytta. Produserer du strøm utover eget behov, kan du selge den videre som overskuddstrøm til strømselskapet om du ønsker det, hvis solcelleanlegget er koblet til strømnettet. Selv om solcellepaneler i seg selv ikke lagrer strøm, kan det å installere dem være svært lønnsomt, fordi det reduserer behovet for å kjøpe strøm, og gjør det lettere å ta grep når det er økende strømpriser. Solcellepaneler finnes også i mindre versjoner i ulike elektriske hjemmeapparater, som fjernkontroller, lamper og radioer, noe som gjør at enhetene kan brukes uten å måtte skifte batterier hele tiden.