Vi skiller normalt mellom spotpris, variabelpris og fastprisede strømavtaler Spotprisavtaler er den vanligste strømavtalen blant husholdningskunder

Over tid er det mest sannsynlig at en spotprisavtale er den billigste strømavtalen blant spotpris, variable og fastprisede strømavtaler, men i tider med skiftende strømpriser vil strømfakturaen din variere med endringen i prisen. Med en spotprisavtale kan du optimalisere ditt eget strømforbruk og benytte deg av de billigste strømprisene, og dermed senke gjennomsnittlig strømpris.

Eletra fokuserer på å levere svært konkurransedyktige spotprisavtaler og tilbyr en av Norges rimeligste strømavtaler. Eletra eies 100 % av Power. Vi har allerede støttefunksjoner, kundeservice, distribusjonskanaler og mange hundre dyktige og sertifiserte selgere i våre Power-butikker. Alt dette er med på å holde kostnadene nede, slik at vi kan levere lavere priser til deg som kunde.

Strømprisene er et resultat av tilbud og etterspørsel. I en normal energisituasjon påvirkes strømprisen av magasinfylling, nedbør, temperatur, co2-kvotepriser, olje- og gasspriser m. På grunn av krigen i Ukraina har Russland satt restriksjoner på eksport av gass som har en negativ innvirkning på strømprisene.

Du finner til enhver tid oppdaterte vilkår på denne siden

Alle strømselskaper kjøper inn strøm fra strømbørsen Nord Pool. Det vil si at Eletra får strømmen fra samme sted som alle andre leverandører. Og i Norge kommer over 90% av strømmen fra fornybar energi.

Din strømpris følger prisen på Nord Pool time for time. Det vil si at du én dag kan betale mindre for strøm og neste dag betaler du litt mer, selv om du kan ha brukt akkurat like mye strøm. Spotprisen på strøm over en kalendermåned bestemmes av hva du som kunde bruker time for time. På eletraenergi.no kan du følge med på forbruket ditt time for time, samt få oversikt over forbruket ditt i de siste månedene. Dette kan gi deg et inntrykk av hvordan strømmen din beregnes over tid. 

Spotprisen endres og styres av tilbud og etterspørsel prinsippet. Det vil si hvor mange av oss som bruker strøm og hvor mye strøm vi bruker. Det er også flere faktorer som påvirker deriblant: værforhold, prisområde, tidspunkt på døgnet mm. Spotprisen varierer hver eneste time, hver dag.

Nei, i Eletra er vi opptatt av holde kostnadene så lave som mulig. Gjennomfakturering av Nettleie er dyrt å administrere og Eletra tilbyr ikke strøm og nettleie på samme faktura.

Den sendes ut en gang per måned, vanligvis mellom 5. og 10. i måneden. Vi sender e-faktura som standard dersom du har aktivert e-faktura i nettbanken din.

Du finner alle dine fakturaer på Min Side på eletraenergi.no eller i appen. Her kan du sjekke hva som er betalt, og hvilke som er til forfall. 

Ja, det kan du. Dersom du har flere adresser (bolig, feriebolig, hytte), oppretter du èn avtale per målepunkt. Du må da legge inn èn bestilling for hvert målepunkt. Alt vil komme på samme faktura om det bestilles på samme person.

Normalt er det slik at du eier som overtar din gamle bolig melder oppstart på overtakelsesdato. Din strømleveranse opphører da fra samme dato automatisk. Det er viktig å påse at ny eier faktisk bestiller slik at du ikke blir sittende med abonnementet. Er du usikker kan det lønne seg å sende en melding til kundesenteret og si opp strømabonnementet.

Nei, Eletra fakturerer sine kunder etterskuddsvis månedlig

Normalt tar et bytte av strømleverandør ca. 14 dager.

Elsertifikatordningen er et markedsbasert støttesystem, som sørger for at de mest kostnadseffektive kraftprosjektene innen vann-, vind- og biokraftverk bygges først. Fornybar strøm kan erstatte strøm produsert fra olje, gass og kull. Elsertifikater må ikke forveksles med opprinnelsesgaranti, som er en varedeklarasjon på strøm.  Prisen for elsertifikater er inkludert i påslaget og det månedlige fastbeløpet du betaler til Eletra

Strømregningen består av tre ting: strømpris, nettleie og myndighetspålagte avgifter.   Strømprisen består av markedsprisen (innkjøp Nord Pool strømbørs) + et påslag. Kostnad for elsertifikater er inkludert i dette påslaget.   Nettleien går til din lokale netteier, og dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, samt avgifter til staten.   Store deler av strømregningen er avgifter til staten, og vil være lik uavhengig av hvilken strømleverandør du har.  

Det er mange måter du kan spare strøm på. Vi har samlet nyttige sparetips i "Magasinet"