Personvernerklæring

Dette er personvernerklæringen til Eletra Energy AS ("Eletra"), org. nr. 929 590 759, et norsk selskap med adresse Solheimveien 6-8, 1473 Lørenskog. I denne erklæringen beskriver vi hva slags personopplysninger vi behandler om deg, hvordan vi får tilgang til disse opplysningene og hva vi bruker opplysningene til. Eletra er behandlingsansvarlig for de behandlingsaktivitetene som er beskrevet i denne erklæringen, og du kan henvende deg til oss med alle spørsmål relatert til vår behandling av dine personopplysninger slik det forklares under eller på "Min Side" på [NETTSIDE].

 

Vi innhenter og bruker bare dine personopplysninger innenfor gjeldende rett slik det følger av personopplysningsloven og EUs personvernforordning nr. 2016/679 (GDPR) som gjennomført i norsk rett. Når vi her bruker uttrykk som "personopplysninger", "behandling", "behandlingsansvarlig" og "databehandling", har disse samme meningsinnhold som fremsatt i personopplysningsloven.

 

1   Hvem behandler vi personopplysninger om?

 

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende kategorier av personer:

 

  • Privatpersoner som benytter seg av våre produkter eller tjenester
  • Besøkende på våre hjemmesider
  • Kontaktpersoner hos profesjonelle kunder som benytter seg av våre produkter eller tjenester

 

2   Hvordan innhenter vi dine personopplysninger?

 

2.1            Opplysninger du gir direkte til oss

 

Ved inngåelse av strømavtale har vi behov for en del opplysninger om deg. Disse opplysningene får vi direkte fra deg eller via tredjepart som du har gitt samtykke til.

 


Når du er kunde hos oss og bruker våre tjenester, samler vi inn og oppbevarer opplysninger om disse aktivitetene.

 


Når du bruker våre nettsider, samler vi inn data ved hjelp av informasjonskapsler.

 

2.2            Opplysninger vi får fra tredjeparter

 

I visse tilfeller mottar vi opplysninger fra tredjeparter og ikke direkte fra deg. Disse opplysningene innhentes for å opprette en kundekontakt direkte med deg. Vi innhenter opplysninger fra tredjeparter på følgende måter:

 

  • Vi kjøper kundelister til bruk i vår salgsvirksomhet, og listen inneholder ditt navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato.
  • Når du flytter inn i ny bolig, eller overtar et leieobjekt, har vi innhentet ditt navn og telefonnummer fra den som flyttet ut av boligen eller utleieren.
  • Våre samarbeidspartnere som du er kunde hos oss kan i visse tilfeller dele informasjon med oss. Dette gjelder for eksempel dersom du er kunde hos Power og har samtykket til at Power kan dele opplysninger med oss.
  • Våre salgspartnere som utfører salg på vegne av oss vil kunne sende oss kundeopplysninger i forbindelse med at du har inngått strømavtale med oss via dem.

 

3   Formål, kategorier av personopplysninger og rettslig grunnlag

 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Nedenfor følger en angivelse av hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler, samt det rettslige grunnlaget for behandlingen.

 

3.1            Avtaleinngåelse

 

Dersom du inngår en strømavtale med oss, vil vi kunne benytte telefonnummeret du oppgir til oss til å gjøre oppslag i registeret til Elhub og Folkeregisteret. Opplysningene som innhentes i denne forbindelse er kontaktinformasjon og informasjon om eksisterende målepunkter som er registrert på deg. Denne behandlingen er basert på en interesseavveining, og gjøres for å sikre en smidig og effektiv registrering av deg som kunde, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

 

3.2            Levering av tjenester

 

I forbindelse med leveranse av våre produkter og tjenester, samler vi inn og behandler ulike personopplysninger om deg. Behandlingen skjer blant annet for å utføre oppgaver som kundeetablering, avregning, utsendelse av informasjon, kundeservice, betaling, innfordring, rapportering og regnskap. Vi vil også kunne kommunisere med deg via telefon, e-post, SMS, chat, automatiske samtaler og andre digitale kanaler i forbindelse med alminnelig kundeoppfølging og service.

I denne sammenheng vil vi behandle følgende kategorier av personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon (navn, epost, adresse etc.)
  • Personnummer
  • Betalingsinformasjon
  • Innloggingsinformasjon
  • Informasjon om ditt målepunkt og husstandsprofil
  • Stilling

Behandlingen beskrevet over skjer på grunnlag av strømavtalen du har inngått med oss, samt på grunnlag av bestemmelser i lover og forskrifter som vi er underlagt, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og c).

 

3.3            Salg og markedsføring

 

Eletra gjennomfører ulike salgs- og markedsføringsaktiviteter som vil kunne innebære en behandling av dine personopplysninger.

 

3.3.1      Direkte markedsføring som er relevant for ditt eksisterende kundeforhold hos oss

Eletra tilstreber at våre kunder skal få oppdatert og god informasjon om ulike oppdateringer og andre forhold vi mener er relevante for at kundene skal nyte godt av tjenestene vi tilbyr. Fra tid til annen vil vi derfor sende ut nyhetsbrev og annen relevant informasjon til alle våre kunder. Disse henvendelsene vil kunne inneholde informasjon om produkter og tilbud som er relevant i forbindelse med strømleveranse, smarthjem, elbillading, oppvarming i hjemmet etc.


Denne typen markedsføring er automatisert og sendes uten forutgående samtykke til eksisterende kunder. Kommunikasjonen vil bli sendt til den kontaktadressen du har oppgitt i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Markedsføringen baserer seg på et eksisterende kundeforhold og er basert på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

 

3.3.2      Markedsføring av øvrige produkter eller på vegne av konsernselskaper eller samarbeidspartnere

 

Dersom du har samtykket til dette, vil vi kunne sende deg elektronisk markedsføring og nyhetsbrev som inneholder informasjon om produkter og tjenester fra selskaper i samme konsern som Eletra (for eksempel Power), eller om produkter og tjenester fra våre kommersielle partnere. Grunnlaget for denne typen markedsføring er hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

 

3.3.3      Markedsføring via telefon

 

I visse tilfeller vil en av våre selgere kunne kontakte deg via telefon dersom du ikke er kunde. I slike tilfeller har vi kjøp en kundeliste som inneholder dine personopplysninger fra en tredjepart. Vi ber ikke om forhåndssamtykke til denne typen aktivitet, ettersom markedsføringsloven tillater telefonsalg uten forhåndssamtykke. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du har reservert deg mot telefonsalg. Denne typen markedsføring er basert på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

 

3.3.4      Personalisert markedsføring

 

Dersom du har gitt ditt samtykke til dette, vil vi bruke din historikk hos oss til å skreddersy relevant innhold til deg i alle kommunikasjonsflater. Vi vil i den forbindelse kunne sende ditt kundenummer hos oss til våre partnere som Google, Facebook og lignende aktører for at vi skal kunne gi deg en så god opplevelse som mulig. Dette gjør at du vil kunne se samme relevante og personlige informasjon i alle kommunikasjonsflater hos oss, som for eksempel på [NETTSIDE], kundesenteret, i våre butikker og i digital markedsføring.  Denne typen markedsføring er basert på samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

 

3.4            Utvikling og optimalisering av produkter og tjenester

 

For å kunne forbedre våre produkter og tjenester til kundene, vil vi behandle visse personopplysninger om deg. Vi vil for eksempel innhente brukeranmeldelser direkte fra våre kunder, eller bruke og analysere data som er skapt fra brukerne av våre tjenester. Vi vil så langt dette er mulig sørge for at dataene som analyseres er anonymiserte slik at de ikke kan identifisere konkrete personer.

Denne typen behandling er basert på en interesseavveining, da vi mener at denne behandlingen bidrar til en effektiv drift av selskapet og best mulige betinger og tjenester for våre kunder, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

 

3.5            Innhenting av kredittopplysninger

 

I forbindelse med inngåelse av strømavtale vil vi foreta en kredittsjekk av deg som kunde. Innhenting av slike kredittopplysninger gjøres med bakgrunn i den kredittrisikoen Eletra har som følge av at strøm og andre produkter leveres på kreditt. Vi har derfor en berettiget interesse i å utføre en slik kredittvurdering, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Du kan lese nærmere om hvordan dette utføres i våre standardvilkår.

 

3.6            Rettslige forpliktelser

 

Vi er i visse tilfeller forpliktet til å behandle personopplysninger for å kunne oppfylle forpliktelser som er fastsatt i lov eller forskrift. Dette gjelder for eksempel forpliktelser etter regnskaps- og skattelovgivning og lovgivning mot hvitvasking av penger. Denne typen behandling er hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c).

 

3.7            Bruk av informasjonskapsler (Cookies) på Eletras nettsted

 

Eletra bruker informasjonskapsler (Cookies) og lignende teknologier for å få innsikt om brukerinteraksjoner på vår hjemmeside. Du kan lese nærmere om hvordan vi bruker informasjonskapsler her.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til bruk av cookies ved å slå av dette i din nettleser. Det er imidlertid viktig å presisere at dersom du gjør dette vil du risikere å oppleve redusert funksjonalitet på våre nettsider.

 

4   Hvem deler vi informasjon om deg med?

 

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne få tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller leverandøren på annen måte får tilgang til personopplysninger om deg i henhold til kontrakten med oss.  

Våre leverandører av faktura- og inkassotjenester vil kunne få tilgang til personopplysninger i forbindelse med opprettelse og utsendelse av faktura/inkassokrav til kunder.

Selskaper i samme konsern som Eletra, for eksempel Power Norge AS, vil kunne få tilgang til personopplysninger om deg i forbindelse med vår levering av tjenester til deg (for eksempel i forbindelse med MyPower-medlemskap eller kundeservice).

Nettselskapet ditt/Elhub vil få tilgang til kundeopplysninger i forbindelse med at vi leverer strøm til deg. Vi kan også måtte dele opplysningene dine med den nasjonale nettoperatøren eller det nettselskapet anlegget ditt tilhører.

Våre leverandører av Cookies-tjenester vil kunne få tilgang til personopplysninger om deg i forbindelse med at du besøker våre nettsider.

Andre relevante tredjeparter vil kunne få tilgang til personopplysninger i forbindelse med at Eletra selges, blir slått sammen med eller overdras til andre tredjeparter. Dine opplysninger vil i slike tilfeller fortsatt bli behandlet i henhold til denne erklæringen.

Aktører som nevnt ovenfor opptrer i henhold til gyldig databehandleravtale og under vår instruks. Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre du eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette. I visse tilfeller forbeholder imidlertid Eletra seg retten til å gi ut informasjon om registrerte brukere til offentlige myndigheter dersom dette er pålagt ved lov.

 

5   Hvordan får en kunde tilgang til hans/hennes personopplysninger, og hvordan kan man korrigere denne informasjonen?

 

Hver enkelt kunde er ansvarlig for å sikre at informasjonen som registreres hos oss er gyldig og korrekt.

Kunder som er pålogget min side kan kontrollere og oppdatere sin egen kundeprofil. På samme side er det mulig å legge til og slette informasjon som ikke er obligatorisk, inkludert påmelding/avmelding for nyhetsbrev fra samarbeidspartnere og lignende.

Hvis kunden krever innsikt i registrerte opplysninger koblet til kundens egne personopplysninger, blir dette loggført hos Eletra. Du kan kontakte Eletra når som helst for informasjon om loggført informasjon eller andre ting som knytter seg til personopplysningene. Vennligst se kontaktinformasjonen i slutten av dette dokumentet.

 

6   Hvor lenge blir personopplysninger lagret, og hvordan kan en bruker slette opplysningene sine?

 

Informasjonen lagres i den perioden som samsvarer med lovverket, og Eletra vil slette informasjonen når den ikke lenger er nødvendig. Denne perioden avhenger av typen informasjon og hvorfor den skal lagres:

  • Bokføringsloven pålegger oss å oppbevare transaksjonsdata i fem år.
  • Foreldelsesloven gjør at vi må oppbevare dine personopplysninger (for eksempel forbruk- og avregningsdata) i tre år for å kunne utføre eventuelle korrigeringer i forbruket ditt tilbake i tid.
  • Kredittopplysninger slettes etter [14] dager.

 

7   Dine rettigheter

 

Etter personvernlovgivningen har du som registrert rett til:

 

  • Å be om innsyn i personopplysningene vi behandler om deg;
  • Å be om at personopplysningene vi behandler om deg slettes eller rettes;
  • Å trekke ditt samtykke tilbake dersom du har samtykket til behandling av personopplysninger. Brukere som for eksempel ikke ønsker å motta markedsføringsmateriell fra Eletra kan avregistrere seg for nyhetsbrev og annen informasjon ved å oppdatere dette i brukerprofilen sin;
  • Å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt Eletra og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Eletra hindrer dette (dataportabilitet); og
  • Å klage til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet).

 

8   Endringer i personvernerklæringen

 

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

 

9   Kundeservice og kontakt med Eletra

 

Vi er alltid glade for å hjelpe deg. Vårt kontor er åpent 10–17 (CET), mandag til fredag. Kontortidene kan avvike på offentlige helligdager. 

Kundeservice: + 47 21 00 24 00kundeservice@eletraenergi.no