Kraftbørs – hva er det og hvorfor er den viktig for deg?

Vi tar ofte strøm for gitt og vi tenker kanskje ikke på hva som gjør strømprisen til det den er og hvilke faktorer som påvirker den. Men dagens strømsituasjon fått de fleste av oss til å sjekke strømprisene hyppig, fordi gjennomsnittsprisen på strøm har steget kraftig det siste året. 

Vi har blitt mer oppmerksomme på vårt eget strømforbruk, og mange av oss vurderer tiltak for å dempe strømbruken og dermed redusere strømregningen. Derfor er det strøm til spotpris som dominerer markedet. Hva er det egentlig, og hva består den av? Hvorfor varierer strømprisen så veldig mellom ulike dager og timer? 

 

Strøm til spotpris og Nord Pool

Nord Pool er en nordisk kraftbørs der strømprisen endres fra time til time, og det er der den såkalte spotprisen fastsettes. Formålet med børsen er å handle strøm der strømprodusenter i ulike land selger strøm og strømselgere på sin side kjøper den. Strømprodusenter og selgere informerer børsen om prisen og hvor mye strøm de ønsker å selge og kjøpe neste dag. Ut fra disse tilbudene lager Nord Pool et diagram der skjæringspunktet mellom tilbud og etterspørsel danner spotprisen for hver time.

Strømregningen kunden mottar består av timeprisen generert av Nord Pool-børsen, pluss et påslag og et fast månedsbeløp. For å oppsummere – spotmarkedet bestemmer derfor prisen på tilgjengelig strøm neste dag, den dannes i henhold til etterspørsel og tilgang på strøm og den varierer fra time til time. Strømmen som omsettes på børsen kommer for eksempel fra kjernekraft, vannkraft, kull, olje og naturgass. 

 

Hvilke faktorer påvirker prisen på strøm?

Spotprisen på strøm fra børsen og den daglige etterspørselen påvirkes av mange forskjellige faktorer og forhold. Nøkkelfaktorene er særlig geografisk plassering og værforhold som regn og vind, mengden vannressurser og tørke, prisen på olje og gass, forstyrrelser i produksjonen eller overføringen av strøm, prisen på utslippskvoter og mengden elektrisitet som forbrukes. Særlig de høye olje- og gassprisene fører til økt etterspørsel etter elektrisitet, og med det følger også de høyere strømprisene på markedet.

Ulike tider på døgnet er også viktig for dagens strømpris. Etterspørselen etter strøm er vanligvis lavere mot kvelden, og strøm som brukes om natten er derfor som regel billigst. Til tross for at strømforbruket øker om morgenen og på dagtid, kan prisen variere mye utover dagen. Denne typen prissvingninger gjør det mulig å bruke utstyr som bruker mye strøm, som vaskemaskin eller stekeovn, til en lavere kostnad – også på andre tidspunkter enn bare sent på kvelden og nattestid.

 

Reduser strømregningen ved å følge spotprisen

Ved å bruke spotpriset strøm fra kraftbørs kan du regulere hvor dyr eller billig strøm du bruker. Den store fordelen med spotpris fra kraftbørs er at prisen endres fra time til time. Når prisene er høye er det viktig å benytte seg av de billigere timene, for ved å utnytte dem kan du få betydelig lavere strømregning. Internett er fullt av forskjellige strømsparetips, og vi har også samlet våre egne i denne artikkelen.

Å sjekke timeprisene er ikke bare viktig for strømkunder som har spotpris, men også for de som har strømavtaler med fastpris. Det skyldes det nevnte forholdet mellom tilbud og etterspørsel etter strøm – for hvis strømkundene reduserer forbruket, vil samtidig også behovet for dyr strømproduksjon og -import reduseres. Tilgjengeligheten av strøm påvirker oss alle, og derfor er det mulig for alle å bidra til å dempe de høye strømprisene.

Neste dags spotpris kan man se på gjeldende dag rundt kl. 12:45, noe som gjør at du kan planlegge bruken av strøm på forhånd og dermed gjøre det enklere å regulere og beregne eget forbruk. Oversikten over husstandens forbruk som du finner på din min side eller appen, vil hjelpe deg å forstå ditt eget strømforbruk, og du kan sjekke gjeldende priser på strømmen fra time til time her.