Hva består strømregningen din av?

Strømregningen har kanskje vært en av utgiftene du ikke tenker mye på, men har betalt uten å se så nøye på fakturaen. Å kunne tolke regningen og bli kjent med innholdet gjør at du ikke bare forstår hva du betaler for, men også hva du kan endre for å redusere forbruket ditt. Strømregningen kan grovt deles inn i tre deler: strømpris, strømoverføring/nettleie og avgifter.

 

Fast eller spotpris?

Den første av de tre delene i strømregningen din er strømmen som forbrukes av eksempelvis elektronikk og oppvarming. Prisen på strøm er oppgitt som kWh, som angir prisen på en kilowattime.

Avhengig av avtalen din kan strømprisen være fast eller variere per time. Den såkalte spotprisen følger prisingen til den nordiske strømbørsen Nord Pool. Du finner mer informasjon om kraftbørsen her. I tillegg til prisen som følger forbruket, kommer en fast avgift som belastes av strømselskapet i tillegg til prisen. Kraftselskapets påslag, eller provisjonen, legges til spotpriset strøm og er vanligvis 1-6 øre/kWh.

Strømprisen er den delen av strømregningen som kan legges ut på anbud. Du står fritt til å velge det strømselskapet og den typen avtale som best dekker dine behov og passer ditt budsjett. Hvis du ønsker det, kan du også velge mellom ulike produksjonsformer, som vind- eller vannkraft.  Historisk har spotprisavtaler vært den mest valgte avtaleformen for private kunder.

 

Moms – må jeg betale det?

Omtrent en tredjedel av strømregningen er moms og avgifter som betales til Staten. Kostnaden for merverdiavgift bestemmes av strømprisen, mens elavgiften bestemmes av forbruket av strøm. Med unntak av Finnmark og enkelte kommuner i Tromsbetales det 25% moms på strøm og i Norge

En annen avgift som skal betales er elavgiften, som din lokale netteeier er ansvarlig for å kreve inn og betale til staten.  Avgifter utgjør omtrent en tredjedel av strømregningen, og du kan finne en nøyaktig oversikt over kostnadene på hver strømregning.

 

Finn en avtale som passer ditt budsjett

Å velge riktig avtale er svært viktig, for den vil påvirke strømregningen din. For mange av oss er prisen det viktigste når man skal ha en strømavtale, men det er også andre faktorer som har innvirkning på kostnadene. I tillegg til strømprisen består strømregningen av nettleie og avgifter, og i tillegg ekstratjenester, for eksempel muligheten til å endre en fastprisavtale midt i avtaleperioden.

Ettersom prisen på strøm stiger, øker også de andre kostnadene. Den enkleste måten å påvirke strømregningen på er å være nøye med strømforbruket hjemme. Selv om selve strømavtalen har fastpris, kan strømforbruket ditt påvirke prisen på nettleie og hvor mye avgift som skal betales. Den billigste kilowattimen er den du ikke bruker. Sjekk ut våre tips for å redusere strømforbruket hjemme her.