Energimerking bidrar til å optimalisere og sammenligne strømforbruket

Den nye EU-energimerkingen for store kjøleskap, husholdningsapparater og underholdningselektronikk ble gyldige fra 1.3.2021. Energimerkingen ble senere fornyet 1.5.2021 til også å gjelde bildekk, og fra 1.9.2021 for lamper og belysning. Den nye energimerkingen skal tas i bruk senest 1.3.2023. For andre elektriske apparater skal den oppdateres innen 2025, så derfor vil den gamle og nye merkingen fortsette å leve side om side en stund.

 

Nye energimerker og kategorier i praksis

EUs nye energimerking spesifiserer strømforbruket til elektriske apparater med klassifiseringer fra A til G. I det gamle systemet var høyeste karakter A+++ og laveste D, mens i det nye er A høyest og G lavest. Den nye klassifiseringen er definert i EUs forordning for energimerking og det nasjonale direktivet for økodesign. Bakgrunnen for endringene er ønsket om å informere forbrukerne om det faktiske strømforbruket på en tydeligere måte, effektiviteten til elektrisk utstyr og å gjøre det enklere å sammenligne ulike apparater. Energimerkingen er lik i hele EU.


Siden elektriske apparater ikke lenger har de gamle pluss-kategoriene A+, A++ og A+++, må nye elektriske apparater testes i en ny effektivitetskategori. Den gamle og den nye energiklassen korrelerer derfor ikke direkte med hverandre, og med den nye energiklassifiseringen kan flere elektriske apparater ha falt fra pluss-kategori til selv de laveste kategoriene E–G. Så selv om strømforbruket til slike enheter ikke har endret seg, kan en så stor forskjell fra gammel til ny klassifisering fremstå ganske radikalt for forbrukerne.

Men endringen handler egentlig om å gjøre elektriske apparater mer sammenlignbare med hverandre, og derfor bør gamle modeller plasseres i riktig klasse i forhold til mer energieffektive apparater. Kravene til bruk og testing av apparater er også høyere enn før, noe som har ført til behovet for å oppdatere energimerkene for å lette bruken av dagens teknologi.

 

Hva inneholder det nye energimerket?

et nye energimerket gir forbrukeren viktigere informasjon om enhetens egenskaper og tekniske data enn det gamle energimerket. En tydelig A–G-skala er markert med forskjellige farger øverst i energisymbolet, der A er den høyeste/beste og G den laveste. Avhengig av enheten og funksjonene, viser de små symbolene for eksempel volum, lydnivå i desibel, volum, kapasitet eller skjermoppløsning. Her kan du bli bedre kjent med innholdet i energimerkene til de største produktgruppene.
Energimerkingen inneholder også informasjon om enhetens forbruk i kilowattimer samt en QR-kode. Via QR-koden kan du få mer detaljert informasjon om enheten fra den europeiske EPREL-databasen for energimerker når koden skannes med smarttelefonen. I databasen kan du sjekke – avhengig av type apparat, for eksempel størrelse og dimensjoner, effekt, klimaklasse, indeks for energieffektivitet og til og med de ulike funksjonene. For at et elektrisk apparat skal kunne selges på EU-markedet, må den være registrert i EPREL-databasen.

 

Den nye energiklassifiseringen er nyttig både for forbrukeren og for fremtidig utvikling

Klassifiseringen av alle elektriske apparater i A–G-klasser gjør det enklere for forbrukerne å velge. Du kan enkelt sammenligne apparater, velge den beste energiklassen, og finne det som passer best for deg i jungelen av elektriske apparater. Vi tenker kanskje ikke på hvor mye strøm gamle elektriske apparater faktisk bruker, så den nye energimerkingen fungerer også som et strøm- og sparetips når du besøker butikker som selger hvitevarer. Samtidig kan vi sjekke forskjellene mellom apparatene bedre når de har godt synlig og enhetlig energimerking.


De nye energiklassifiseringene gir også rom for fremtidige innovasjoner, for det utvikles nye og mer energieffektive løsninger hele tiden som vil erstatte gammel teknologi. Dermed er de nye energimerkene smarte for moderne elektriske apparater, for når utviklingen kan gi et apparat klasse A, slipper det å konkurrere feilaktig i samme kategori som den gamle pluss-klassen og apparater som bruker mer strøm. På den måten fungerer det nye energimerket som en investering i fremtidens teknologier, som er synlig for forbrukerne i form av enheter som bruker stadig mindre strøm.

 

Nøkkelbegreper forklart

Klasse A

Den høyeste klassifiseringen for apparater som bruker minst, noe som gjør produktet til det mest energieffektive og miljøvennlige alternativet. 


Energimerke

Energimerket forklarer strømforbruket til apparatet på en skala fra A–G, i tillegg til annen nyttig og teknisk informasjon. Frem til 2025 vil de nye og gamle energimerkene være i bruk side om side, og derfor vil gamle kategorier som A+, A++ og A+++ fortsatt være synlige i enkelte apparater. Se også: Reform for energimerking

 

Reform for energimerking 

Energimerker i EU ble oppdatert i mars 2021 og en ny skala for A–G ble introdusert. Den nye klassifiseringen gir bedre svar på energieffektivitet enn før. De oppdaterte energimerkene hjelper forbrukeren til å sammenligne apparater bedre og dermed gjøre et bedre valg. 

 

Energieffektivt

nergieffektiviteten til et apparat refererer til forholdet mellom energien som forbrukes og effektiviteten, dvs. hvor effektivt apparatet er i forhold til mengden energi det forbruker. Elektriske apparater som bruker et minimum av strøm i forhold til effektiviteten kalles energieffektive. Ved å velge et slikt apparat kan du redusere kostnadene ved bruken og miljøpåvirkningen det skaper.

 

EPREL database

En europeisk produktdatabase med energimerker, der alle enheter som krever energimerke skal registreres. Informasjon som legges inn i EPREL-databasen kan leses for eksempel ved hjelp av energimerkets skannbare QR-kode.