Päivitetty 18.6.2024

Eletra Energia pörssisähkösopimuksen myyntiehdot:

Eletra sähkösopimukset ovat asiakkaan ja Eletra Energia Oy:n välillä toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntisopimuksia, jotka astuvat voimaan sovittuna sähköntoimituksen aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sähköntoimituksen käynnistäminen on teknisesti mahdollista.

Sopimus kattaa sähkön myynnin ja siihen liittyvän hinnan. Myyntihintaan lisätään viranomaisten voimassa olevat verot ja maksut, jotka Eletra Energia veloittaa asiakkaalta. Lisäksi paikallinen jakeluverkonhaltija veloittaa sähkön siirrosta ja sähköverosta asiakkaan ja jakeluverkon välillä sovitun verkkopalvelusopimuksen mukaisesti.

 

Eletra Energian sähkösopimusten yleiset sopimusehdot:

  1. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja asiakkaalla on 14 päivän irtisanomisoikeus.
  2. Hinta perustuu Pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin tuntikohtaiseen Suomen aluehintaan. Asiakkaalta laskutetaan jokaiselta tunnilta käytetystä energiasta kyseisen tunnin Suomen alueen spot-hinta lisättynä myyntisopimuksen mukaisella välityspalkkiolla (marginaali). Sähkön myyntihintaan (spot-hinta) lisätään sähköyhtiön marginaali (snt/kWh), joka ilmoitetaan erikseen.
  3. Kuukausittain veloitetaan kiinteä perusmaksu (euroa per kuukausi), joka kattaa kiinteät palvelukustannukset.
  4. Takaamme Eletra Energian sähkösopimuksiin muuttumattoman perusmaksun ja marginaalin 12 kuukauden ajaksi sähkösopimuksen solmimisesta (hintatakuu).
  5. Sähkölaskulla ei eritellä tuntikohtaisia energian kulutuksia tai hintoja.
  6. Sopimus edellyttää hyväksyttyä luottotarkistusta ja koskee yksityisasiakkaita, joiden vuosikulutus on enintään 50 000 kW.

 

Eletra PowerSpot-sopimukseen liittyvät lisäehdot:

  1. Eletra PowerSpot-sopimuksen tekijä saa alennuksen Power-myymälään. Alennus koskee uusia asiakkaita, jotka eivät ole olleet Eletra PowerSpot-tilaajia, eivätkä ole saaneet alennusta tilauksesta viimeisen 12 kuukauden aikana. Eletra PowerSpot -asiakas sitoutuu olemaan Eletran Energian asiakkaana 4 kuukautta sopimuksen käynnistymisestä (saatua Powerin alennusta vastaan). Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksensa ennen sitoutumisajan päättymistä, Powerilla on oikeus periä saatu alennus takaisin asiakkaalta.
  2. Asiakkaan on oltava MyPOWER-jäsen tai hankittava MyPOWER-jäsenyys saadakseen alennuksen. MyPOWER-jäsenyys on ilmainen ja siihen liittyy etuja Power-myymälöissä asioidessa.

Sopimukseen liittyvät sopimuskohtaiset tiedot ilmenevät erillisestä tilausvahvistuksesta ja sopimusvahvistuksesta.

 

Sähkönkulutuksen mittaaminen, hinnan määräytyminen ja laskutus

Sähkön hinta määräytyy Suomen hinta-alueen tuntikohtaisen spot-hinnan perusteella, julkistamana Pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) toimesta (”Pörssihinta”). Pörssihintaan lisätään Eletra Energian marginaali (snt/kWh). Lisäksi veloitetaan kiinteä kuukausimaksu (€/kuukausi). Hinnat ilmoitetaan sisältäen arvonlisäveron. Takaamme Eletra Energian sähkösopimuksiin muuttumattoman perusmaksun ja marginaalin 12 kuukauden ajaksi sähkösopimuksen solmimisesta (hintatakuu). 12 kk jälkeen sopimuksen voimaan astumisesta, Eletra Energialla on oikeus muuttaa marginaalia ja perusmaksua ilmoittamalla siitä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaan astumista.

Paikallinen jakeluverkonhaltija vastaa sähkönkulutuksen mittaamisesta. Eletra-sähkösopimuksen tehdyssä käyttöpaikassa tulee olla asennettuna tuntikohtainen sähkönkulutuksen mittaus, ja mitattujen tuntitietojen käytön on oltava teknisesti mahdollista laskutusta varten. Sopimus edellyttää, että sähkönkulutuksen tuntikohtainen mittaus on jatkuvasti käyttöpaikassa päällä pääkytkimestä. Laskutuksen perustana käytetään verkonhaltijan Eletra Energialle ilmoittamia mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä, jotka jaetaan laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Laskutus suoritetaan jälkikäteen joka kuukausi. Yhden tunnin hinta määritellään kertomalla kyseisen tunnin pörssihinnan ja marginaalin summa kyseisen tunnin todellisella sähkönkulutuksella. Kuukauden kokonaishinta lasketaan yhteen tuntien hintojen summa. Laskussa esitettävä kuukausittainen energian keskihinta saadaan jakamalla kyseisen kalenterikuukauden kokonaishinta saman ajanjakson sähkönkulutuksella. Tuntikohtaisia energian hintoja tai tuntikohtaista sähkönkulutusta ei erikseen eritellä laskussa, vaan ne ovat nähtävillä Eletra Energian sovelluksesta.

Lasku lähetetään pääsääntöisesti sähköisesti, mutta muita maksuratkaisuja on saatavilla (katso Eletran verkkosivustoja lisätietoja varten). Mikäli Asiakas ei ole ottanut käyttöön sähköistä laskutusta, lasku lähetetään postitse. Laskun maksuehto on 14 päivää.

Mikäli Asiakas ei maksa eräpäivään mennessä, Asiakas saa muistutuksen 3-6 päivää eräpäivän jälkeen. Mikäli maksua ei vieläkään ole vastaanotettu, normaali perintäilmoitus lähetetään 14 päivää eräpäivän jälkeen. Mikäli Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä summaa tänä aikana, Toimittaja voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla Asiakkaalle.

Kaikki Asiakkaan tekemät maksut kohdistuvat Toimittajan vanhimman saatavan kattamiseen/takaisinmaksuun, elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin.

Viivästyskorko kertyy maksun myöhästymisestä laskulla ilmoitetun eräpäivän jälkeen viivästyskorkolain mukaisesti. Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti.

Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättää maksua sähkölaskuista erimielisyyksien vuoksi sähköverkkoyhtiön kanssa todellisesta kulutuksesta. Mikäli jälkikäteen ilmenee, että Asiakkaan todellinen kulutus oli alempi/korkeampi kuin Asiakkaan laskussa oletettiin, korjausta ei tehdä ennen kuin sähköverkkoyhtiö itse korjaa kulutustiedot. Tämä tarkoittaa, että Asiakas ei saa takaisin mahdollista erotusta alhaisemman todellisen kulutuksen vuoksi ennen kuin sähköverkkoyhtiö on korjannut kulutustiedot. Asiakkaalla ei ole oikeutta korkoon takaisinmaksettavalle summalle. Korkeamman todellisen kulutuksen tapauksessa erotus sisällytetään ensimmäiseen laskutukseen sen jälkeen, kun sähköverkkoyhtiö on korjannut kulutustiedot.

 

Sopimuksen sitovuus

Sopimus on henkilö- ja paikkakohtainen. Mikäli asiakas muuttaa pois asunnosta, asiakkaalla on mahdollisuus valita, haluaako hän siirtää sopimuksen uuteen osoitteeseen vai irtisanoa sopimuksen.

Asiakkaan on ilmoitettava käyttöpaikkansa muutoksesta Eletra Energialle viimeistään kaksi viikkoa ennen muutosta, joko soittamalla Eletra Energian asiakaspalvelunumeroon 030 503 055 tai lähettämällä ilmoitus sähköpostitse asiakaspalvelu@eletraenergia.fi.  Asiakas vastaa mahdollisista kuluista, jotka aiheutuvat vanhasta osoitteesta sen johdosta, ettei Eletra Energia ole saanut asiakkaalta tietoa sopimuksen päättämisestä. Mikäli Asiakas valitsee siirtää sopimuksen uuteen osoitteeseen, Asiakkaan verkkoyhtiö ilmoittaa uudet mittauspisteet Eletra Energialle. Saadessaan tiedon uusista mittauspisteistä Asiakkaan verkkoyhtiöltä tai vastaavalta taholta, Eletra Energia ilmoittaa näistä rutiininomaisesti asiakassuhteen jatkamiseksi ja toimitusvelvollisuuden välttämiseksi. Tämän sopimuksen mukaisesti Eletra Energialle annetaan täysi valtuutus hankkia kaikki tarvittavat tiedot verkkoyhtiöltä ja edustaa Asiakasta rekisteröinnissä uudessa osoitteessa sähkön toimittajana.

Asiakkaalla on myös oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Eletra Energia voi irtisanoa sopimuksen päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

 

Sopimuksen tyytyväisyys takuu

Eletra Energian sähkösopimuksiin kuuluu tyytyväisyystakuu. Mikäli emme ole pystyneet lunastamaan lupauksiamme tai et ole sopimukseen tyytyväinen Eletra Energiasta johtuvasta syystä, hyvitämme kahden (2) kuukauden perusmaksut ja marginaalin. Tyytyväisyystakuun hyvityksen saat lähettämällä meille kirjallisen reklamaation osoitteeseen asiakaspalvelu@eletraenergia.fi. Hyvitämme kirjallisen reklamaation pohjalta maksimissaan yhden tyytyväisyystakuun alaisen hyvityksen per asiakas.

 

Sopimuksen yleiset ehdot:

Kaikkiin Eletra Energian sähkösopimuksiin sovelletaan yleisesti Energiateollisuus Ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME 2014). Eletra Energian-sähkösopimuksen pörssihinnan vaihtelut eivät kuitenkaan muodosta sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen tai joiden perusteella asiakkaalla olisi oikeus irtisanoa Eletra -sähkösopimus päättyväksi sähkönmyyntiehtojen SME 2014 kohdan 10.9. perusteella.